MENGENAI AMI

Tamata Alune esi rue kena Nusa Inai kena hena butu lua lesini ne kena kecamatana telu, Kecamatane Tanikwe, Serame Barate kai Kalatu, Kabupatene Serame Bagiane Barate, Propinsi Maluku, Indonesia.

Bagasa Alune esi dialeka 4:

1. Dialeke Utara meite leini (Monatene, Nikeleukani kai Wakolo).

2. Dialeke Selatane (Manusa, Rambatu, Rumberu, Kawatu, LohiaTala kai Lohisapalewa).

3. Dialeke Tlale sapalekwe lemataije sa (Bulia, Uwete kai Latulake).

4. Dialeke Tlale sapaleuke lemataije suni (Liline, Lumsoa, nenali, Batuuwei, Hatumuli, Lumoli, Mokwaue, Laiuei, Kamale, Nurue, Hukuanakota, Hukutone kai Watui).

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.